Flått og sykdom.

Statens institutt for folkehelse har foretatt undersøkelser som viser at en hjernebetennelse vel kjent i Europa forøvrig, kan forekomme på Sørlandskysten.

Skogflåttencefalitt (flåttbåren encefalitt, tick-borne ence-
phalitis, TBE) har i lengre tid blitt beskrevet å forekomme i Stockholms skjærgård, Ålandsøyene, Baltikum, Sentral-og Sør-Europa og dessuten i Canada og Korea.
Folkehelsas undersøkelser viser at Borhaug, Vanse og Lyngdal muligens har høyest forekomst.
Sykdomstilfeller meldt til folkehelsa har sannsynlig smittested på Tromøya, Lyngdal og Grimstad.
Det finnes vaksine mot sykdommen.
Folkehelsa vil foreløpig ikke generelt anbefale vaksine ved opphold i disse områdene. Tilbringer du mye tid i skogen,eks. orienteringsløpere, skogsarbeidere, gåturer i naturen, kan man vurdere å vaksinere seg.
Viktigere enn vaksine er å fjerne flåtten så fort som mulig
og å bruke DEET-holdige insektmidler for å unngå at flåtten setter seg fast.
Ønsker du mer informasjon om dette, ta kontakt med Vaksineklinikken