Studie om myggmidler og effektivitet

«The New England Journal of Medicine» offentliggjorde juli 2002 en studie der det konkluderes med at myggmidler inneholdende DEET er trygge i bruk og mest effektive. Lemon Eucalyptus fremheves som det eneste plantebaserte myggmiddel med god virkning.

Det anerkjente legetidsskriftet » New England Journal of Medicine offentliggjorde 4. juli 2002 en studie av Fradin og Day der man sammenlikner effekten av ulike syntetiske og plantebaserte myggmidler. Man har også testet ut ulike armbånd og elektrisk apparatur til bruk mot mygg. Undersøkelsen konkluderer med at myggmidler inneholdende N,N-dietyl-m-toulamide(DEET) er mest effektive. Effektiviteten av slike myggmilder stiger med økende konsentrasjon av DEET. Et myggmiddel inneholdende 23,8% DEET gir myggbeskyttelse i 301,5 minutter mot myggen aedes aegypti. Man har også testet ut 7 ulike plantebaserte myggmidler med svært skuffende resultat. Gjennomsnittlig beskyttelse mot mygg var under 20 minutter for de fleste av disse midlene. Det er grunn for norske forbrukere å merke seg at slike midler, blant annet inneholdende citronella, markedsføres i Norge som effektive myggmidler. I «New England Journal of Medicine» fremheves det dog at forløpige studier viser at plantebaserte myggmidler innholdende Lemon Eucalyptus, er effektive mot mygg. Et av midlene som nevnes, er Fite Bite Lemon Eucalyptus fra Travel Medicine som selges i Skandinavia av Vaksineklinikken. Armbånd mot mygg og elektrisk apparatur til myggbekjempelse er uvirksomme.
På lederplass i samme tidsskrift kommenteres funnene til Fradin og Day.Spesielt understrekes det hvor sikkert det er å bruke DEET holdige myggmidler. Det er brukt milliarder av doser DEET på mennesker og knapt registrert bivirkninger av en slik utstrakt bruk. Det finnes ikke noe fullgodt alternativ til DEET-holdige myggmidler for å sikre seg mot myggoverførbare sykdommer på reise i varme strøk av kloden. Her hjemme synes myndighetenes DEET- grense på 20% å være svakt fagmedisinsk begrunnet. Det er neppe grunn til å anbefale myggmidler med DEET innhold over 50%, sannsynligvis vil midler med DEET innhold opp mot 35% være tilstrekkelig. Det viktigste er dog at DEET er ufarlig. Likevel har Norge valgt å innføre en DEET grense på 20 % på antatt gift risiko.Vi er faglig sterkt uenig i dette, men må selvsagt etterfølge de krav som settes av nasjonale myndigheter.

For å sitere lederen i «The New England Journal of Medicine»:
«DEET is far less toxic than many people believe.Adverse effects,though documented,are infrequent and are generally associated with gross overuse of the product.The risk of DEET related adverse effects pales in comparison with the risk of vector-borne infection in places where such diseases are endemic.Users should avoid the temptation to apply the most concentrated formulation available and,when using a more dilute product,should reapply it as protection wanes.Alternative «natural» products generally fail to live up to their reputation for greater safety and effectiveness and offer their users a false sense of security.

Kilde: «The new England Journal of Medicine» Vol 347:13-8, July 4 2002.