Barn under reise er ikke en ensartet gruppe. Fysiologisk er det større forskjell mellom et spedbarn og en 6-åring, enn mellom en 6-åring og en voksen. Det gjenspeiler seg også i de forholdsregler man bør ta i forhold til å reise til varme strøk med barn.

De følgende betraktninger gjelder de små barna:
Det som først og fremst er viktig, er at de selvoppholdelsesmekanismene man som voksen har når man blir syk, i mindre grad gjelder for små barn.

De tørker fortere ut,ved febersykdommer, ved diareer, og ved hete.
Av 2 grunner: De har en større relativ kroppsoverflate enn oss,og tørsterefleksen, viljen til å erstatte væsketapet, er mindre utviklet.
De ber ikke om vann, de ber ikke om paracet, de kjøler seg ikke ned.

De har en likevektmekanisme som gjør at de kan være relativt syke og se rimelig friske ut,til det når en grense.Og så blir de små barna plutselig svært dårlige, svært fort. Ikke alltid, men ofte.

De skjermer seg ikke,og de har dårlige avverge-reflekser, og er følgelig spesielt utsatt for myggstikk, andre insektsstikk, samt for dyrebitt og slangebitt.

De har lettere for å slå seg, og få infiserte sår.

Det er også viktig å huske på at de vanligste årsakene til feber og diare,er de samme som hjemme, nemlig luftveisinfeksjoner og omgangs-syke eller matforgiftning.

De farlige tropesykdommene finnes, men er sjeldne, og man kan beskytte barna ved relativt enkle forholdsregler.

Dette får følgende praktiske konsekvenser:
Små-og spebarnsforeldre bør velge sine reisemål med omhu, og med en ekstra tanke på hetenivå, hygiene, bostandard, infeksjonspanorama i aktuelt område, samt mulighet for legehjelp ved sykdom.

Barn skal være aldersmessig fullvaksinert. Ved spesielle behov
bør vaksinasjonsprogrammet forseres noe.

Barn skal beskyttes spesielt mot mygg og insekter, med klær, myggoljer og myggnetting når det trengs.

Barn ned til tidlig spebarnsalder skal også ha malariaprofylakse ved reise til usikre områder.

Foreldre som reiser med små barn skal ha med seg rehydreringsposer, paracet stikkpiller eller mixtur,
og utstyr til sårrens.

Feber i tropisk klima skal behandles.

Foreldre skal skrive drikkelister og diarelister ved febersykdommer og diareer. Ut-tørking er farlig!

Foreldre skal være raskere med å oppsøke lege ved sykdom enn hva man ville vært her hjemme.

Barn skal gå med sko bortsett fra på stranden, og de bør gå med solhatt.

Spebarn skal dekkes til med luftige klær, eventuelt under nett,
og i skygge.

Foreldre må passe på hva småbarna spiser. Hele tiden.

I tillegg gjelder de fleste råd som gjelder de voksne.