Fysisk sykdom og lange flyreiser

Vi gjennomgår her noen spesielle sykdomstilstander som krever spesiell aktsomhet ved lange flyreiser.

De fleste av våre kunder flyr langt og lenge på vei til sine reisemål. Ved noen sykdomstilstander må man være særskilt aktsom ved internasjonale flyreiser. Vi gjennomgår her noe av det man skal tenke på om man lider av hjerte- kar eller lungesykdommer og man skal høyt til værs.Moderne fly har trykkkabiner som utlikner trykket inne i kabinen til 2438 meter eller 8000 fot. Flyr man i 38000 fots høyde vil trykket inne i flykabinen tilsvare en høyde på 8000 fot. Selv på denne høyden er oksygentrykket redusert i forhold til den luften man puster inn på bakkenivå. Denne oksygenreduksjonen er ufarlig for friske, men kan medføre problemer for en del personer med hjerte- kar og lungesykdommer. Svikter kabintrykket i fly plutselig, vil oksygentrykket i kabinen falle brått og ekstra surstofftilførsel vil være nødvendig gjennom egne masker.
Nyfødtes lunger og kretsløp er umodent. Av disse grunner frarådes flyreiser hos nyfødte under 1 uke om ikke dette er klarert med barnelege på forhånd.

Voksne med spesielle sykdomstilstander:

Astma: Internasjonale flyreiser gir nesten aldri astmatikere helseproblemer. Alle internasajonale flyselskap godkjenner bruk av forstøverapparat som mange astmatikere har ombord i flyet. På grunn av elektrisk interferens, vil de fleste legge visse restriksjoner på bruk under landing og avgang. Det er anbefalt at reisende som har vanskelig astmasykdom medbringer legeerklæring på engelsk som beskriver sykdomstilstanden og hvilken behandling som gis.

Hjertesykdom: Hjertepasienter med stabil sykdom flyr trygt.Fallet i oksygenmetning som alle flyreisende opplever i trykkkabiner, korrigeres blant annet med økning i pulsen, men gir nesten aldri akutte helseproblemer.

Kronisk obstruktiv lungesykdom: Dette er en samlebetegnelse på en rekke forekommende lungesykdommer i befolkningen; emfysem, kronisk bronkitt og kronisk astma. Personer med kjent lungesvikt som skal fly, bør legeundersøkes/ klareres for lange flyreiser av egen lege. Anfallsmedisiner og forstøverapparat bør medbringes i flykabinen. Røyking må unngås. De som bruker oksygen må varsle lege, reisebyrå og flyselskap om at de trenger surstoff under reisen. Dette må gjøres i god tid før man skal reise slik at alle erklæringer og formalia kan ordnes.
Infeksjoner: Pasienter med smitteførende tuberkulsoe nektes å fly inntil de har vært adekvat tuberkulosebehandlet i 14 dager og kan dokumentere at de ikke er smitteførende. Influensa og meslinger kan spres i flykabinen, annen risiko for spredning av luftveisinfeksjoner forekommer knapt.
Pneumothorax (punktert lunge) : De fleste flyselskap anbefaler at det skal gå 6 uker mellom behandling for punktert lunge og til man flyr. Grunnen til dette er at de fleste som får ny punktering får dette innen 6 uker. Det bør taes et røngtenbilde av lungene før man flyr i en slik situasjon. Risikoen for ny lungepunksjon under flyreiser er ikke stor, men forøket. Personer med tilgrunnliggende lungesykdom som opplever lungepunksjon under flyreiser, kan bli dramatisk dårlige om dette skulle oppstå. Alvorlig lungesyke bør blant annet av denne grunn legeundersøkes før reise. Personer som er operert for lungepunksjon, kan fly 6 uker etter inngrepet.

Større kirurgiske inngrep: Anbefales vanligvis ikke flyreiser de første 6 uker. Lege bør avgjøre om man kan fly før denne tiden.

Blodproppsykdom i beina: Lange flyreiser uten fysisk aktivitet er en risikofaktor for å utvikle blodpropper i beina. Blodpropper i beina er farlige fordi de kan løsne og gi alvorlige komplikajsoner fra lungene. Har man hatt blodpropp før, er risiko for nye blodpropper forøket ved lange flyreiser.
Alle flyreisende bør forsøke å være mest mulig mobile under lange flyreiser. Man bør unngå overdrevent inntak av alkohol og kaffe for å redusere risiko for blodpropper.
Lett forøket risiko for blodpropp har personer over 40år, overvektige, de med mye åreknuter og de som har gjennomgått mindre operasjoner siste 72 timer. Disse skal være sæskilt nøye med å bevege seg i flyet/ bøye og strekke i anklene underveis på reisen.
Moderat forøket risiko omfatter personer som har familiemedlemmer med bloddproppsykdom, nylig hjeteinfrakt, garvide eller kvinner som nylig har født og de med lammelser i beina. Disse skal vurderes av lege før reise og det kan i eneklte tilfeller være aktuelt med blodtynnende medisiner og elastiske strømper under flyreiser.

Snorkesyke (Obstruktivt søvnapnoe syndrom): Personer med snorkesyke som behandles med hjelpemidler (CPAP- maskiner), må ikke drikke alkohol før eller under lange flyreiser. Dette forverrer symptomene betydelig. De som har så store plager at de bruker hjelpemidler hjemme, bør legeundersøkes før reise. Det bør utstedes en legerklæring på engelsk som forklarer sykdomstilstanden og det tekniske hjelpebehov som kan foreligge ved lange flyreiser.

kilde: British Thoracic Society: «Managing passengers with respiratory disease planning air travel» Thorax 2002 57:289-304