TBE/ Skogflått-encefalitt

TBE(Tick-Borne Encephalitis), på norsk flått-båret hjernebetennelse, er en flått-overført, sjelden infeksjonssykdom i Norge, men de siste år økende forekomst.
Den har 2 stadier, et influensaliknende første stadie, og så etter dager til et par uker, hos noen utvikling av andre stadie, hjernebetennelsen.
De fleste som blir smittet blir ikke syke( 1 av 250).
De fleste som blir syke får kun en kraftig influensa-liknende sykdom(70-95% av pasientene).
Dødeligheten i Vest-Europa er 2%, mens 3% får varige nerveskader.
Barn har oftest et mildere, mindre alvorlig forløp av sykdommen. Vi har dessverre ikke behandling mot sykdommen.
Der finnes en effektiv vaksine, som må tas 3 ganger i for full effekt, over 60 år 4 ganger.
Vaksinen varer i 3 år, så er det nødvendig med 1 påfylls-dose. Deretter tas den hvert 5. år fram til man er 60 år, da er det hvert 3. år
Norske myndigheter anbefaler ikke rutinemessig vaksinering av mennesker i områder hvor smitte er blitt påvist i Norge, da sykdommen pr i dag er så sjelden. Men Flått senteret anbefaler vaksine til alle som får mer enn to flått i året og bor i områder med TBE.

Beskyttelse mot flåttbitt ved riktig bekledning er et enkelt tiltak for å redusere risiko.
Likeledes vil man effektivt redusere risiko for flåttbitt ved bruk av permetrin på klesplagg (Cactuz Clothing Treatment) når man skal ut i skog og mark i sesongen, samt langgtidsvirkende. Gjerne kombinere det med mygg-og flått-middel inneholdende DEET på bar hud.

Dr. Holgeir Skjeie

Kilder:
Mandell:Principles and Practices of Infectious Diseases.
FHI: Folkehelseinstituttet