FØRST OG FREMST : Sørg for korrekt malariaprofylakse og evt middel til selvbehandling hvis det anses som nødvendig. Andre medikamenter bør diskuteres med, og må eventuelt ordineres av egen lege.

For de som skal ut på steder hvor det er relativt langt til sivilisasjonen er det mulig man bør ha med seg en bredspektret antibiotikakur for selvbehandling ved kraftige bakterielle luftveisinfeksjoner, urinveisinfeksjoner, sårinfeksjoner eller ved blodig og slimete diaré.

Det billigste og beste preparatet som vil kunne treffe for disse forskjelligartede infeksjonstyper er etter vår mening Bactrim (trimetoprim-sulfa), 40 tabletter. Standard behandling er 2 tabletter 2 ganger daglig i 7-10 dager. Bør ikke brukes ved sulfaallergi. Har en liten, men definitiv risiko for alvorlige bivirkninger, og skal kun brukes i nødstilfelle.

Flagyl, 10 tabletter, kan være nyttig å ha med for kvinner som vet de får problemer med oppvekst av gardnerellainfeksjoner i skjeden under varme forhold. 5 tabletter på en gang 1 og 3 dag. Tas sammen med mat. Alkoholforbud under behandlingen. På samme måte kan det være lurt for kvinner med tendens til soppinfeksjoner å ta med en kombipakning Canesten. Sistnevnte er nå reseptfritt.

Prednisolon 5mg,20 tabletter.4 tabletter daglig i 3-5 dager
ved sterke allergiske reaksjoner,eller ved kraftige senebetennelser.
(Prednisolon er ogå et aktuelt middel ved alvorlig høydesyke, hvor et doseringsforslag vil være 2 tabletter 3 ganger daglig i 3 dager i en akutt-situasjon.)

Diamox 250 mg tabletter 30 tabletter. Mot høydesyke.
1 tablett 2 ganger daglig i 3-5 dager ved rask oppstigning, for å forebygge høydesyke. Kun på strenge indikasjoner.
Ved høydesyke: 1 tablett 3 ganger daglig i 3 dager.

Terramycin-Polymyxin B er en salve mot øyebetennelser, og er bredspektret og effektiv. Påsmøres 4 ganger daglig til og med dagen etter at plagene er borte.

Paralgin forte 20 tabletter.
1-2 tabletter inntil 3 ganger daglig ved sterke smerter.
Medikamentet er også et godt middel mot diare, da det inneholder kodein. Kodein er et opiat-derivat,og har følgelig en hemmende effekt på tarmpassasjen.

(Vi anbefaler at hvis man skal ha med seg reseptbelagte medikamenter, bør man også ta med et standard skjema, «Medical Certificate», som stadfester mengde og bruk.)