Viktig om Dengue feber!

Dengue feber er forårsaket av et virus som smitter fra menneske til menneske ved myggstikk.

Der er hunnmyggen som stikker, i de tidlige morgentimene og i de sene ettermiddagstimer umiddelbart før solnedgang.
(I Bangkok sier de den stikker fra kl. 16.15 til 17.45…..)
Stikket er smerteløst men ofte kløende.

Epidemier har forekommet i mer enn 200 år. I de siste årene har forekomsten av Dengue feber økt betydelig i Karibien, Mellom- og Latinamerika samt Sørøstasia.

Følgelig er Dengue feber blitt den nest hyppigste myggbårne sykdom i tropene, etter malaria.

Sykdommen tar 6-8 dager før den bryter ut i kroppen.
Den gir kraftige influensaliknende symptomer, med plutselig høy feber, hodepine, samt kraftige ledd og muskelsmerter, derav navnet «Break Bone fever».
Kvalme, oppkast og et utslett som kan likne meslinger eller skarlagensfeber kan også opptre.
Sykdommen kan vare opptil 10 dager, men det kan ta fra 2-3 uker og opp til flere måneder før en er fullt restituert.

Symptomene ved klassisk Dengue feber kan behandles med sengeleie, rikelig væske og febernedsettende medikamenter.
Det er da viktig å unngå Dispril, Globoid, Ibux og liknende medikamenter, på grunn av deres blodfortynnende virkning.
Bruk Paracetamol-preparater.

Hos noen få utvikler sykdommen seg videre til den alvorlige komplikasjonen Hemoragisk Feber. Det vil si at man begynner å blø i huden og innvendig fordi det dannes viruskomplekser i de små blodårene. Dette er en svært farlig utvikling, og kan være dødelig på grunn av sjokkutvikling.
Imidlertid er denne komplikasjonen noe som nesten bare rammer lokalbefolkningen, da det ser ut som man må ha vært smittet flere ganger opp gjennom årene for å utvikle dette.

Det er pr. i dag ingen vaksine eller forebyggende medikamenter for å hindre infeksjon.
Følgelig er Dengue feber i tropene nok en viktig årsak til å bruke de nødvendige forebyggende tiltak mot myggstikk.

Holgeir Skjeie.