Malaria og myggnett

God reisemedisin er å forebygge tilstander slik at sykdom ikke oppstår. Informasjon om risiko for smitte ved inntak av spesielle matvarer, det å ha ubeskyttet sex og risiko for trafikkulykker i utlandet er eksempler på at enkle forebyggendereiseråd kan hindre ødeleggende sykdom og skade for enkeltindivider. Vaksinering mot ulike tilstander er også gode forebyggende tiltak.
Fokus i norsk reisemedisin rettes etter vår mening dog i for stor grad inn mot vaksinering og medikamentell forebyggende behandling i stedet for andre preventive tiltak. Vaksineklinikken vil i økende grad rette oppmerksomheten og informasjon inn mot slike råd.
Malaria og bruk av myggnett er et eksempel på dette.

Vi har sagt det før og gjentar det gjerne:

* Du får ikke malaria om du ikke blir stukket av mygg!

* Desto oftere du blir stukket, desto større er sjansen
for å få malaria!

* Dra ikke inn i malaria-områder uten å ha med deg
myggnett og effektive myggmidler!

Malaria er ved siden av tuberkulose og HIV-virusinfeksjon den store barnedreper i Afrika. Verdens helseorganisasjon satser sterkt på å bekjempe disse tre infeksjonssykdommene
med enklest mulig midler.
Malaria dreper 750 000 afrikanske barn årlig. Det er ikke nok i Afrika å satse på medikamentell behandling av nye tilfeller alene; det viktigste malariaforebyggende tiltak er bruk av myggnett behandlet med midler som frastøter og dreper malariamyggen. Bruk av myggnett har i flere kontrollerte studier vist seg å være effektive. Enkelte studier kan rapportere om 20% reduksjon av barnedødelighet av malaria ved å bruke myggnett.

I legetidsskriftet «LANCET» 21. april 2001 redegjøres det for bruk av myggnett for å redusere barnedødeligheten i et område i Tanzania med hyppig forekommende malaria-
infeksjoner hos barn. Bruk av myggnett behandlet med insektmidler reduserte dødeligheten hos barn under 4 år med 27%. Ca. 50% av alle barn sov under beskyttende myggnett mot slutten av en 3 års observasjonsperiode. Det er grunn til å understreke at forekomst av malaria hos voksne også reduseres dramatisk om man tar sine forholdsregler.
Barn er i denne studien registrert fordi barn og gravide i Afrika er særskilte risikogruper for å utvikle alvorlig malaria.
Denne studien og flere andre underbygger våre klare råd ved reiser til områder i verden som har malaria;

Før du reiser, kjøp et myggmiddel og et myggnett på
Vaksineklinikken!