Pneumokokkvaksinering

Pneumokokkbakterien angriper voksne og barn og kan være alvorlig hos eldre og personer som er svekket av sykdom. Vi presenterer noen fakta om pneumokokken og vaksinering mot denne mikroben.

Infeksjon med pneumokokkbakterien kan gi forskjellige sykdomsbilder; blodforgiftning, lungebetennelse og forskjellige øvre luftveisinfeksjoner som ørebetennelse, bihulebetennelse etc. Pneumokokken er den hyppigste årsaken til bakteriell lungebetennelse og står sannsynligvis bak 60-75% av alle tilfeller av lungebetennelse. Barn under 2 år og voksne over 65 samt personer med kroniske sykdommer har forøket risiko for pneumokokkinfeksjoner. Blant annet er diabetikere, personer med hjertesykdom og lungesykdom spesielt utsatte grupper. Særskilt risikoutsatte er personer som av en eller annen grunn har fått fjernet milten.
Vaksinen mot pneumokokken består av bakteriekapseldeler fra over 20 forskjellige varianter av bakterien. Etter vaksinering vil ca 80% utvikle antistoffer som skal gi beskyttelse om man skulle eksponeres for bakterien. De fleste har antistoffer nok til å være beskyttet i 5år etter vaksinering. Vaksinen er trygg i bruk, bivirkningene er lokal ømhet og rødme på innstikkstedet som forsvinner etter 48 timer.

Vi anbefaler pneumokokkvaksine til de samme personer som også bør influensavaksineres:

-Personer over 65 år
-Voksne og barn med alvorlig kronisk lungesykdom
-Voksne og barn med kronisk hjerte-karsykdom
-Voksne og barn med tilstander som gir nedsatt immunforsvar
-Beboere på alders- og sykehjem

Personer uten milt og HIV smittede har krav på gratis vaksine.