DEET-og PERMETRIN er de mest effektive midler du kan bruke på hud og klær når du vet at du vil bli eksponert for mygg, flått, knott og klegg.

Ute i den store verden er insekter noe mye mer enn bare plagsomt. De fører også med seg flere svært alvorlige syk-
dommer, og derfor har det i mange år blitt utført store forsknings-prosjekter for å finne frem til de mest effektive midlene med minst mulig innhold av biocider.

DEET (N,N-Diethyl-m-Toluamide) har vist seg å være uovertruffen i både effekt og varighet, men dette avhenger noe av hvor konsentrert DEET-blandingen er.
Nyere midler, utviklet og utprøvd over mange år av det amerikanske forsvaret, består av DEET-holdige hudkremer med opp til 12 timers varighet.
Det har vist seg at mange urte- baserte midler ikke har den ønskede effekt, men det skjer også en rivende utvikling her og enkelte midler (Lemon Eucalyptus) har vist gode testresultater.

PERMERTIN er opprinnelig et plantevernmiddel med kraftig insektsdrepende effekt, men så godt som helt ufarlig for mennesker og pattedyr.
I mange år har man visst at tørkede blomster av krysantemum har hatt en insektsrepellerende (bortstøtende) effekt, men varigheten var så altfor kort.
Permetrin er et liknenede stoff, syntetisk framstilt og med kraftigere og langvarig effekt.
Permetrin egner seg spesielt godt til impregnering av myggnett, klær, telt ol, og hvis du impregnerer tekstiler ved å «vaske» de i permetrin vil du få varighet på opptil 6 måneder.
Permetrin har også en såkalt repellerende effekt som innebærer at myggen unngår å komme i nærheten av impregnerte tekstiler.

Vaksineklinikken fører disse produktene.