Vi mener ikke at gravide skal holde seg hjemme.
Det å være gravid er en frisk tilstand, en flott tilstand.
Feriereiser med familien eller for å besøke familien, også til tropene, er ikke uforsvarlig gitt at man tar tilbørlig hensyn til seg selv og barnet.

Det er dog noen poeng av viktighet som den gravide bør være oppmerksom på.

FLYREISEN
Som gravid har du en liten økt risiko for blodpropp som øker ved langtids stillesitte, som for eksempel på transkontinentale flyreiser. Beveg deg.

Som høygravid får du ikke lov til å fly etter uke 36.
Sørg for at returbilletten er innen den tid!

LEVENDE VAKSINER

Skal du til land som krever gyldig gulfebersertifikat, som gjelder de aller fleste land i Afrika og Latinamerika mellom 15 grader nord og syd for ekvator, skal du ha svært gode grunner for å reise.
Gulfebervaksinen er en levende vaksine og levende vaksiner frarådes til alle gravide på grunn av risiko for fosterkomplikasjoner.

HETE OG SOL

Du er mer hetesensibel som gravid, og så er barnet i magen.
Viktigheten av skyggefulle steder og solhatt gjelder dobbelt opp for deg.
Pigmentaktiviteten i huden din er også endret under graviditeten. For sterk solpåvirkning kan gi pigmentflekker i huden din, spesielt ansikt, som kan vedvare også etter endt graviditet.

MALARIA OG MEDIKASJON

Prinsipielt bør ikke gravide dra til malariainfiserte områder da risikoen for å pådra seg denne nødvendigvis er til stede. Gravide har et verre forløp av malaria enn andre og risikoen for fosteret er tilsvarende større.
Likeledes er flere av de medikamenter som anvendes for å forebygge og behandle malaria potensielt fosterskadende.
Klorokin kan brukes gjennom hele graviditeten.
Må den gravide til områder med klorokinresistent malaria, anses meflokin trygt i bruk fra 4 svangerskapsmåned.
Myggnett og myggmidler er absolutt nødvendig.

TOXOPLASMOSE

Toxoplasmose er en parasitt som kan gi fosterskader, spesielt alvorlig første halvdel av svangerskapet. Denne er mer vanlig i tropene enn hos oss. Overføres oftest via infisert rått kjøtt eller kontakt med katteekskrementer.
Følgelig anbefales gravide å gå med sandaler på stranden, holde seg rimelig unna katter, være nøye med vannkvalitet i basseng og avstå spesielt fra dårlig tilberedte/rå kjøttretter.

INFEKSJONSSYKDOMMER GENERELT

Også lungebetennelser, mageinfeksjoner og urinveisinfeksjoner kan få et alvorligere forløp hos gravide, komplisert med større væsketap på grunn av feber og tropisk/subtropisk klima.
Gravide kvinner med historie på betydelig nedsatt almentilstand i forbindelse med tidligere infeksjoner bør tenke seg om to ganger før de reiser.

LOKAL HELSESTANDARD

Viktigheten av et godt helsetilbud lokalt gjelder forsåvidt alle turister, men det er vel spesielt betryggende for gravide å vite at det finnes kompetent helsepersonell på stedet man reiser til.
I Thailand og Malaysia vil du for eksempel ikke ha problemer med å finne ytterst kompetente leger og klinikker/sykehus med høy standard.
Tilsvarende i Kenya vil du ha betydelig større problemer med dette.

Sjekk med din lokale turoperatør eller med oss før du reiser,
og velg destinasjon også etter din og barnets trygghet.